Shopping Cart
RM0.00
Sale!

Kamus Al-Quran 3jilid Tanpa Kotak

RM360.00 RM300.00

Category:

Penulis: AR-Raghib Al-Ashfahani رحمه الله

Cetakan ke: 2

Tahun 2020

Ukuran: 17cm x 24cm

Tebal: 831 hal (Jld 1)

934 hal (Jld 2)

953 hal (Jld 3)

Hal pertama yang diperlukan dalam mempelajari ilmu al-Qur’an adalah mengetahui ilmu lafazh-lafazh al-Qur’an (al-Ulum al-Lafziyyah), dan diantara ilmu lafazh al-Qur’an adalah meneliti perbendaharaan lafazhnya (al-alfazh al-Mufradah) sehingga dapat menghasilkan makna-makna mufradat lafazh al-Qur’an bagi orang yang ingin mengetahui maknanya mulai dari perangkat paling dasar.

Ilmu ini bukan hanya bermanfaat dalam ilmu al-Qur’an sahaja, akan tetapi ia juga bermanfaat dalam semua ilmu syariat, kerana lafazh al-Qur’an adalah sumber kalam arab.

Ia adalah penengah dan kemuliaannya, lafazh al-Qur’an juga menjadi rujukan para ulama fiqih dan orang-orang bijak dalam menentukan hukum-hukum dan hikmahnya, sebagaimana lafazh al-Qur’an juga menjadi rujukan para ahli syair dan balaghah dalam nazham dan baitnya.

Semoga Allah menjadikan bagi penulis, penerbit, pengedar dan pembaca sekalian buku ini murni untuk mendapatkan keridhaan dan surga-Nya, amiin.